fredag 16 januari 2015

Intervju med Hanna Wennberg

Hej Hanna!

 
I dagarna har du skickat ut enkäter till många av landets cyklister ang säkerheten på vägen,
varför är detta så viktigt då?
 
Det råder en brist på kunskap och förståelse för motions- och tävlingscyklisternas behov och preferenser, och deras trafiksäkerhetssituation, bland landets trafik- och samhällsplanerare. Det vågar jag påstå utan att sticka ut hakan. Det är inte konstigt; beror ju på att det inte gjorts några studier hittills om denna cyklistgrupp. Genom att man saknar kunskap vet man inte riktigt hur denna grupp ska hanteras i planeringen, i trafiksäkerhetsarbetet, tillståndsärenden etc. Det gör att cykelmöjligheterna inte blir optimala, trafiksäkerheten sämre, cyklingen mindre attraktiv osv. Det vill vi vända på! Sen finns det ju sannolikt också ett behov av ökad kunskap och medvetenhet bland cyklisterna, föreningarna, förbunden om hur man själva kan jobba mer med trafiksäkerheten.
 


 
Vad hoppas ni åstadkomma med den?
 
 
På sikt är tanken att genom bättre kunskap och förståelse bidra till bättre, säkrare cykelmöjligheter för motions- och tävlingscyklister, att deras behov bättre beaktas. Sen innebär givetvis all trafik- och samhällsplanering ständiga avvägningar mellan olika gruppers behov – det kan tyvärr inte alltid bli helt perfekt för alla, det är ju faktiskt en omöjlighet. Det viktiga är dock att vi helt negligerar någon trafikantgrupp och att vi gör medvetna/välinformerade val.
 
 
 
När är det tänkt att studien ska vara klar?
 
 
Enkätstudien stänger i början av juli, men hela forskningsstudien (där flera cyklistgrupper studeras) pågår året ut. Efter semestrarna ska vi ha en expertworkshop och diskutera resultatet från denna enkätstudie och från andra studier vi gjort under våren för andra cyklistgrupper. Resultatet från studien kommer vi att sprida till landets trafik- och samhällsplanerare, genom de kanaler vi har tillgång till. Trafikverkets Skyltfonden finansierar studien så förhoppningsvis kommer Trafikverket att ta med sig resultatet in i verksamheten. Sen löser man ju inte allt inom ett projekt, detta är ju ett första steg mot bättre, säkrare cykling för motions- och tävlingscyklister.
 
 
 
Har du själv en cyklistbakgrund?
 
 
Ja, jag har framförallt tävlat i triathlon. Då har jag tränat en hel del landsvägscykling med cykelklubbar och det blev ett par cykeltävlingar för skojs skull. Senare blev jag aktiv i styrelsen i FK Trampen i Södra Sandby (utanför Lund), först som sekreterare och senare som ordförande. Sen är jag ju gift med en f.d. tävlingscyklist (som jag träffade på cykelläger) och så är min bror och svägerska f.d. tävlingscyklister. Så en viss koppling till cyklingen finns där även om min cykelkarriär numera mest innebär att cykla till jobbet med racern ett par dagar i veckan. När vädret är okej förstås, får jag tillägga. Sitter lite fast i småbarnsträsket för tillfället, men ser fram emot att få komma till Mallis igen och cykla i solskenet…
 
 
 
Antar att detta har påverkat val av ämne?
 
 
Viss påverkan, ja. J Framförallt är jag intresserad av cykelplanering i allmänhet genom mitt yrke och hur man kan hantera olika trafikanters behov bättre i planeringen – och hur bilister, cyklister och gående osv. kan samsas i trafiken. Men visst, den frustration som man kände som föreningsaktiv när vi fick avslag på våra tävlingsansökningar, den gör att man känner för att lyfta den här frågan ett par nivåer. Ökad kunskap och att man börjar prata med varandra brukar ju vara en väg framåt för det mesta…
 
 
 
Slutligen om du fick sväva iväg lite, vad skulle du vilja se för drömscenario för cyklister kontra övrig trafik?
 
 
Att man omdisponerade i prioriteringarna: att människorna (inte fordonen) fick större utrymme i staden, på landsvägarna osv. Det innebär en överflyttning av ytor från biltrafiken till cyklister och gående. Detta är en utveckling som sker på många håll i världen – se bara hur man lyckats omdisponera starkt trafikerade Broadway i New York till ytor för gående och cyklister, för människor att röra sig på och vistas. Allt fler ifrågasätter vårt bilberoende. Det kräver ju lite djärvhet från planerarna. Sen måste man ju också fundera på var olika trafikantgrupper hör hemma; vissa cyklar mycket fort och kanske inte alls hör hemma bland långsammare cyklister och med gående. Att man ser på olika trafikantgrupper utifrån deras hastighetsanspråk, inte bara ”bil”, ”cykel”, moped”, ”fotgängare” osv. Sen vore det ju fint om det inte skedde några olyckor och att alla vågade släppa iväg sina barn på egen hand till skolan… det är ju ytterst en folkhälsofråga. Med en omdisponering av vem som ”äger vägarna” så är det ju mer möjligt.
 
 
Självklart går väl alla in och fyller enkäten, klicka bara på denna länk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar