fredag 16 januari 2015

Hur ska vi öka tävlandet i elit/ungdom? Del 2. Magnus Darvell

Denna gång är det den flerfaldige svenska mästaren samt regerande CX mästaren Magnus Darvell´s tur att svara.

 

Det är en ganska svår fråga. Nedan har jag skrivit "elitåkare" men även juniorer hör till denna kategori.

-För att få fler elitåkare så krävs det större ekonomiskt stöd från klubbarna så att fler får råd att köra hela säsonger och även satsa internationellt för de som är riktigt duktiga.

-För att få fler ungdomar krävs fler meriterade ledare/tränare och ännu fler regelbundna träningar och regionala tävlingar.

-Cykelteamen ökar i Sverige både på gott och ont. Gott är att fler Team ger något för ungdomarna att se upp till och sträva efter att en dag kunna vara med i ett. Ont med team är att dessa duktiga cyklister skulle vara lättare att använda som ledare/tränare och kanske tävlingsarrangörer för mindre tävlingar om de är med i en klubb som har ungdomsverksamhet.

-Klubbarna borde inte vara så rädda för att satsa pengar på att eliten. De ska ha möjligheten att tävla mycket utan att det ska kosta för mycket. Eliten i sin tur bör ge tillbaka mycket mer i form av att vara tränare/ledare, ställa upp på arrangemang och kanske göra egna arrangemang för att dra in pengar till klubben. På så vis kan en stor del av budgeten gå till eliten och samtidigt förbättra ungdomsverksamheten. Fler duktiga elitåkare gör det dessutom lättare att få sponsorer till klubbarna och öka kassan ännu mer. Såklart krävs också en driven styrelse i klubben för att detta ska vara möjligt. Styrelserna i klubbarna är ofta föräldrar till ungdomar och de ser såklart till ungdomarnas bästa och vissa vill därför att pengarna ska gå direkt tillbaka till ungdomarna men här tycker jag alltså att man bör tänka om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar